در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : روابط ایران و امارات رو به بهبود است

شناسه خبر: 111796 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:48

شناسه خبر: 111796

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط