در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : شاخص‌های اقتصادی نشانگر حرکت کشور در مسیر آرامش اقتصادی است

شناسه خبر: 111793 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:46

شناسه خبر: 111793

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط