در جلسه هیات دولت : مسیر برای مذاکره موفق ادامه دارد؛ هر زمان که حقوق ملت ایران را بپذیرند، آماده ایم

چهارشنبه 10 مهر 1398 - 14:24

شناسه خبر: 111690