هنوز بر عهد خود به برجام، برجا مانده ایم، اما صبر ایران حدی دارد

شناسه خبر: 111471 -

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 19:52

شناسه خبر: 111471

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط