در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : نمایندگان مجلس حامیان اصلی دولتند

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:34

شناسه خبر: 111108