در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : استراتژی ما بر مقاومت داخلی و دیپلماسی فعال استوار است

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:33

شناسه خبر: 111106