در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: دولت الکترونیک تا قبل از پایان دولت دوازدهم باید به سرانجام برسد

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:11

شناسه خبر: 111030