در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: اگر دخالت به جای نظارت نشست، ملت صدمه می بیند/اگر در حوزه اجرا دخالت را جایگزین نظارت کنند؛ هیچ دولتی موفق نمی شود

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:08

شناسه خبر: 111025