در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: در هیچ کشوری مانند ایران، ۸۴ درصد روستاها و حدود ۱۰۰ درصد شهرها به شبکه گاز متصل نیست

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:50

شناسه خبر: 110957