در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: ارتباطات تلفن و اینترنت تحول بزرگی در زندگی و اقتصاد روستاها ایجاد کرده است

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:47

شناسه خبر: 110954