گزارش دکتر اردکانیان وزیر نیرو به رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای دولت تدبیر و امید در تامین آب شرب سالم و پایدار و همچنین رکورد جهانی در برق رسانی به روستاها

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 12:04

شناسه خبر: 110946