گزارش مهندس زنگنه وزیر نفت به رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه گاز رسانی و تامین سوخت روستاها با رعایت ملاحظات زیست محیطی

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 12:03

شناسه خبر: 110945