در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: "میزان رای ملت است" نظریه سیاسی، حقوقی و فقهی امام بود/ باقی ماندن نظام نتیجه اداره کشور با رای مردم است / تا نظام بر رای مردم متکی است، هیچ گزندی آن را تهدید نمی کند

شنبه 2 شهريور 1398 - 19:39

شناسه خبر: 110911