تقدیم استوار نامه سفیر جدید افغانستان به دکتر روحانی

يکشنبه 27 مرداد 1398 - 13:01

شناسه خبر: 110829