به مناسبت روز خبرنگار و در جمع خبرنگاران: دولت از فعالیت خبرنگاران و روند اطلاع رسانی صحیح در جامعه حمایت می کند

چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 17:54

شناسه خبر: 110769