در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : آمریکا اگر واقعا مذاکره می خواهد قبل از هر اقدامی باید کل تحریم ها را بردارد

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 14:32

شناسه خبر: 110734