حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در وزارت خارجه و دیدار و گفتگو با دکتر ظریف

دوشنبه 14 مرداد 1398 - 18:21

شناسه خبر: 110705