در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : دنیا به این نتیجه رسید "ایران بزرگتر از آن است که با فشار در هم شکسته شود"/ پیشنهاداتی شده، متوازن نبود و نپذیرفتیم/ ممکن است در هفته های آینده به نتایج مثبتی در مذاکرات برسیم؛ اگر نرسیم گام سوم را هم محکم بر می داریم

پنحشنبه 10 مرداد 1398 - 22:27

شناسه خبر: 110676