آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی سهند از طریق ویدئوکنفرانس

پنحشنبه 10 مرداد 1398 - 11:56

شناسه خبر: 110617