افتتاح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

يکشنبه 23 تير 1398 - 13:52

شناسه خبر: 110387