سخنرانی در اجتماع پرشور و پرشکوه مردم شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

يکشنبه 23 تير 1398 - 13:21

شناسه خبر: 110385