استقبال رییس جمهور تاجیکستان در محل برگزاری اجلاس تعامل و اعتماد سازی در آسیا سیکا

شنبه 25 خرداد 1398 - 11:08

شناسه خبر: 110056