دیدار با آقای عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان

شنبه 25 خرداد 1398 - 08:57

شناسه خبر: 110041