در دیدار جمعی از اساتید و پزشکان: وجود فاصله بین دانشگاه و تولید و صنعت، غیرقابل قبول است

يکشنبه 12 خرداد 1398 - 12:54

شناسه خبر: 109869