در نشست با جمعی از اصحاب رسانه: اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارداما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روان تری داریم

شنبه 4 خرداد 1398 - 11:31

شناسه خبر: 109859