در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی: به وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک می گویم با همه توان به ندای قهرمانان پاسخ مثبت دهید

شنبه 11 خرداد 1398 - 11:07

شناسه خبر: 109851