در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی: اهل منطق و مذاکره با کسی هستیم که با احترام سر میز بنشیند، نه اینکه فرمان مذاکره صادر کند!/

شنبه 11 خرداد 1398 - 11:04

شناسه خبر: 109848