در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور : دوران سنگ گذشت؛ جواب امروز فلسطینی ها به اشغالگران، موشک در برابر موشک است

چهارشنبه 8 خرداد 1398 - 15:04

شناسه خبر: 109815