در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور : مردم ایران مثل همه سال‌های گذشته در شب‌های قدر نمایش عظیمی را در برابر دیدگان جهان آفریدند

چهارشنبه 8 خرداد 1398 - 15:02

شناسه خبر: 109812