در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: طی 6 سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده و پایه پولی را بالا نبردیم

چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 13:54

شناسه خبر: 109756