در مراسم نکوداشت یکصد سال تربیت معلم در ایران: دانش آموز در پایان دبیرستان علاوه بر دیپلم باید ذهن خلاق و مهارت در یک رشته داشته باشد

شنبه 14 ارديبهشت 1398 - 13:14

شناسه خبر: 109547