در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه: ساخت و تحویل ۲۹ هزار واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله باعث افتخار کشور است

چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 17:02

شناسه خبر: 109526