در سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه: افزایش کیفی و کمی تولید دستوری نیست؛ کارگران باید در سود بیشتر واحدهای تولیدی سهیم شوند

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 13:03

شناسه خبر: 109455