در سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه: خودکفایی در گندم و کالاهای دیگر به معنای کاهش وابستگی و نیاز به ارز است

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 12:52

شناسه خبر: 109449