در مقطع امداد و نجات، کار بزرگی ابتدا از سوی خود مردم آغاز شد/آموزش عمومی امداد در مواقع بحران باید گسترش یابد

شنبه 31 فروردين 1398 - 20:21

شناسه خبر: 109354