حفظ حریم رودخانه ها و ساخت سد در مکانهای مناسب برای پیشگیری و کاهش خسارات سیل ضروری است

شناسه خبر: 109353 -

شنبه 31 فروردين 1398 - 20:20