سال جاری، پر زحمت برای برخی استانها اما پر نعمت برای کشور آغاز شد/۴۸۰ میلیارد متر مکعب آب وارد سرزمین ما شده است

شنبه 31 فروردين 1398 - 20:20

شناسه خبر: 109352