در جلسه هیات دولت : تاکید بر نقش وزارت خارجه و نفت در تقویت صندوق توسعه ملی

چهارشنبه 28 فروردين 1398 - 20:40

شناسه خبر: 109269