در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مازندران: در این حوادث اخیر به خوبی بزرگواری و عزت ملت ایران را مشاهده کردیم

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 23:59

شناسه خبر: 108989