اظهارات رییس جمهور در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال 1397

شناسه خبر: 108839 -

دوشنبه 27 اسفند 1397 - 12:44

شناسه خبر: 108839

- رئیس‌جمهوری

- جلسات