افتتاح رسمی فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳، ۲۴ پارس جنوبی

يکشنبه 26 اسفند 1397 - 20:17

شناسه خبر: 108811