دیدار دکتر روحانی با حضرت آیت الله بشیر نجفی

چهارشنبه 22 اسفند 1397 - 18:30

شناسه خبر: 108723