دیدار دکتر روحانی با حضرت آیت الله محمدسعید حکیم

شناسه خبر: 108721 -

چهارشنبه 22 اسفند 1397 - 18:00

شناسه خبر: 108721

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی