دیدار دکتر روحانی با حضرت آیت الله بشیر نجفی

شناسه خبر: 108719 -

چهارشنبه 22 اسفند 1397 - 17:46

شناسه خبر: 108719

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی