دیدار با سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت وطنی عراق

شناسه خبر: 108652 -

سه شنبه 21 اسفند 1397 - 12:10

شناسه خبر: 108652

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی