مایوس نخواهیم شد؛ ایستادن هزینه دارد اما آن را باید به حداقل برسانیم/ مبنای ما برای رابطه با دنیا، منفعت مشترک است

پنحشنبه 16 اسفند 1397 - 18:47

شناسه خبر: 108560