در سال ۹۶ هشت بار و سال ۹۷ پنج نفر از سران جهان واسطه پیام برای دیدار با ترامپ شدند/ نشان داده ایم هم اهل مذاکره ایم و هم از میدان جنگ ترسی نداریم

پنحشنبه 16 اسفند 1397 - 18:21

شناسه خبر: 108559