بدرقه رسمی و ترک تهران به مقصد عراق

شناسه خبر: 108551 -

دوشنبه 20 اسفند 1397 - 08:38

شناسه خبر: 108551

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی