تقدیم استوار نامه سفیر جدید عراق به رئیس جمهور

شناسه خبر: 108488 -

شنبه 18 اسفند 1397 - 11:13

شناسه خبر: 108488

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی