جلسه توسعه و برگزیدگان استان گیلان و افتتاح همزمان پروژه های اقتصادی با حضور رئیس جمهور

شناسه خبر: 108441 -

چهارشنبه 15 اسفند 1397 - 20:51

شناسه خبر: 108441

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی

- جلسات